Tel yuvarlanan qəfəsin tələbləri və quraşdırılması effekti

Tel yuvarlanan qəfəs, yüksək sürətli dəmir yolu məftil yayma qəfəs, dəmir yolu məftil yayma qəfəs və s. Dəmir yolu xəttinin texniki tələblərinə uyğun olaraq 2012-8001 istinad cizgilərinin istehsalı, satışı və quraşdırılması dəmir yolunda yeni növ qoruyucu avadanlıqdır. son illərdə məftil yuvarlanan qəfəs mötərizədə sabitlənmiş uzununa tendonlarda məftil birləşdirici toqqa ilə birləşdirilir, uzununa möhkəmləndirmə və dayaq iki dövrə üçün φ 2,5 mm soyuq çəkilmiş sinklənmiş polad tel ilə birləşdirilir və sonra bərkidilir və sabitlənir.Dəstək sütunda və 3 m qoruyucu hasarın ortasında quraşdırılmışdır.Digər aralıqlar yalnız sütunun yuxarı hissəsində quraşdırılır və dəstək və qoruyucu hasar dəstək halqası ilə birləşdirilir.Metal mesh quraşdırılmış qoruyucu hasar üçün tel çarxlı qəfəs φ 2,5 mm soyuq çəkilmiş istifadə edərək birbaşa metal mesh üfüqi lövhə və naqil üzərində sabitlənir.sinklənmiş polad məftilvə ya tel birləşdirici toqqa.

wire rolling cage

Thetel yuvarlanan qəfəsotlaqdan, dəmir yolu və avtomobil yolundan məsafənin təcrid edilməsi və mühafizəsi, habelə bağ mənzillərinin dairəsinin, orqan bölmələrinin, postların və sərhədçilərin mühafizəsi üçün istifadə olunur.Tikanlı məftil yuvarlanan qəfəs, bıçaqlı tikanlı ip dövrələndikdən sonra hər 120°-dən bir tikanlı məftil birləşdirici kartı ilə bərkidilir.Açıldıqdan sonra ilan qarın toru əmələ gəlir.Bıçağın tikanlı məftil halqasının diametri 50 sm, hər bir çarpaz halqanın məsafəsi açıldıqdan sonra 20 sm, diametri isə 45 sm-dən az deyil.


Göndərmə vaxtı: 19-04-22